O nama

Advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima, držeći se u potpunosti Kodeksa profesionalne etike advokata i u skladu sa svim pozitivno pravnim propisima koji uređuju oblast bavljenja advokaturom.
Princip rada se bazira na svesti o neophodnosti pravovremene i adekvatne reakcije u slučajevima nastanka problema. Naš tim smatra da je pravo svakog pojedinca koji ukazuje poverenje kancelariji ujedno obaveza kancelarije i kao takva zahteva kvalitetnu analizu, realno sagledavanje slučaja i na zakonu zasnovano rešenje problema.

Advokat Petar Cvetković član je Advokatske komore Vojvodine od 13. oktobra 2006. godine, kada se u istu upisao kao advokatski pripravnik, a  11.maja 2009.godine upisom u  Advokatsku komoru Vojvodine osniva kancelariju, i advokaturom se bavi gotovo 15 godina. Master pravnih nauka je i doktorand. Predsednik je komisije za kazneno pravo Advokatske komore Vojvodine od 2017. godine, i član radne grupe za krivično pravo  UO Advokatske komore Srbije. Objavio je više stručnih i naučnih radova, i izlagao je radove na domaćim i stranim konferencijama.

 

Scroll