Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja web sajta

Hvala Vam što ste posetili advokatpetarcvetkovic.rs web sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje advokatpetarcvetkovic.rs web sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem advokatpetarcvetkovic.rs web sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, molimo Vas da napustite advokatpetarcvetkovic.rs web sajt.
Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa Petar Cvetković od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za Petar Cvetković i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom Petar Cvetković i korisnik ne dogovore drugačije..

Autorska prava

Sav sadržaj (tekstove, fotografije, audio i video materijale, baze podataka, programerski kod) na advokatpetarcvetkovic.rs web sajtu je u vlasništvu Petra Cvetkovića ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela www.advokatpetarcvetkovic.rs web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

Linkovi na druge web stranice

Petar Cvetković web sajt se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i linkova ka drugim web lokacijama. Sve sadržaje na Petar Cvetković web sajtu koristite na sopstvenu odgovornost. Petar Cvetković ne snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i stranica koje se ne nalaze na advokatpetarcvetkovic.rs web sajtu, kao i na dešavanja na koje objektivno ne može da deluje i koje su van tehničkih mogućnosti Petar Cvetković.

Izmena uslova korišćenja

Petar Cvetković zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja web sajta. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.advokatpetarcvetkovic.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti advokatpetarcvetkovic.rs web sajt i pročita ove uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi web sajt i usluge Petar Cvetković-a nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.

Petar Cvetković

Scroll