Saradnja u nastavi na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe

Advokat Petar Cvetković angažovan je kao saradnik van radnog odnosa na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, koji je u sastavu Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. U letnjem semestru 2024.g., studentima 2. godine, držaće vežbe iz krivičnog prava – posebni deo. Ovo je treća godina kako se uspešno odvija saradnja između Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i advokatske kancelarije advokata Petra Cvetkovića. Smatramo da je od izuzetne važnosti da se studentima približe praktični aspekti primene  krivičnog prava i to materijalnog, posebno što praksa advokatske kancelarije duga 15 godina obiluje morem primera koji bi pre svega mogli da studentima 2. godine približe materiju i istu na slikovitiji način učine više razumljivom kao gradivo koje treba pripremiti za polaganje ispita.

Scroll