Advokat za korupciju u sportu i njegova uloga- Macolin konvencija i njen značaj

Advokat za korupciju u sportu i njegova uloga- Macolin konvencija i njen značaj

Objavljeno: 13. 04. 2024.

KORUPCIJA U SPORTU- Macolin konvencija

Macolin konvencija je polazna tačka u borbi protiv sprečavanja malverzacija i korupcije u sportu na nivou EU, bez obzira što njeno dejstvo ne doseže do našeg pravnog sistema, smatramo da iskustvo u njenoj primeni i mehanizmi koji se sprovode u borbi protiv korupcije u sportu na nivou EU, mogu biti od značaja za bolje sagledavanje ove problematike i u našoj zemlji, posebno kada uzmemo u obzir postojanje  Posebnih odeljenja  za borbu protiv korupcije

 


Scroll