Održana tribina pod nazivom ,,Kućni pritvor i njegova primena u praksi“

Održana tribina pod nazivom ,,Kućni pritvor i njegova primena u praksi“

Objavljeno: 18. 02. 2022.

Kućni pritvor i njegova primena u praksi U amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, 27. marta 2019. godine, održana je tribina pod nazivom ,,Kućni pritvor i njegova primena u praksi“, a njen gost predavač bio je msr Petar Cvetković, advokat u Novom Sadu i predsednik Komisije za kazneno pravo Advokatske komore Vojvodine.

Cilj tribine bio je da se studenti upoznaju sa načinom sprovođenja i određivanja mere Zabrane napuštanja stana, popularnije nazvane kućni pritvor, u praksi. Povezivanje nauke i prakse je veoma važno, posebno za studente prava koji na ovakvim tribinama imaju priliku da čuju sa kakvim se izazovima nosi profesija poput advokature i da provere da li sebe vide u njoj.

Na predavanju je bilo reči o pravima lica koja se nalaze pod tom merom, prikazana su rešenja iz kojih se mogu videti različiti stavovi suda, kao i modeli žalbi. Advokat Cvetković je kroz praktične primere pokazao na koji način se uspeva efikasno izdejstvovati kućni pritvor, tj. kako njime zameniti klasični boravak u pritvorskoj jedinici, iza rešetaka. Govorilo se o aktivnostima Komisije za kazneno pravo AKV i o učešću u radnoj grupi AKS, koja ima priliku da ponudi i rešenja koja bi omogućila da organ postupka ovu meru primenjuje u još većem obimu, jer je to ekonomičnije za državu i daleko humanije sa aspekta ljudskih prava. Objašnjena je i razlika između kućnog pritvora i kućnog zatvora, jer u javnosti često dolazi do zabune i poistovećivanja termina. Advokat Cvetković je studente pozvao da prate ovu temu, i da je od 2013. godine, od kada je ZKP u primeni na svim nivoima, ova mera pokazala benifite koje od iste svi ostvaruju, a na advokatima je da se bore da se što više primenjuje kao alternativa kada je određivanje mere pritvora izvesno i kada pritvor dugo traje. Mera Zabrane napuštanja stana može biti određena sa ili bez elektronskog nadzora. Kada se postavi uređaj onda se kontrola vrši putem računara i sistematski se javlja poverenicima; kada nema elektronskog nadzora, poverenici kontrolišu lica pozivima telefonom i nenajavljenim posetama. Kada je reč o komunikaciji sa povereničkom službom nadležnom za teritoriju Višeg suda u Novom Sadu, iskustva su pozitivna. Razlika između kućnog pritvora i kućnog zatvora ogleda se u mogućnosti odlaska na posao. Lica koja služe kaznu u kućnim uslovima mogu, uz dozvolu, odlaziti na posao, dok lica u kućnom pritvoru, odnosno pod merom Zabrane napuštanja stana imaju pravo na boravak van prostorije najviše 1h u toku dana, i to u periodu 7-17 h. Ta mogućnost kod kućnog pritvora je od novembra meseca jasno regulisana izmenama zakona koji uređuje oblast van zavodskih sankcija i mera. Ranije su branioci pravo na šetnju crpeli iz prava pritvorenih lica iz ZKP, što je često ostavljalo prostora organu postupka da odluči po svom nahođenju jer su ta prava strogo tumačeći koristila lica koja se nalaze u pritvorskim jedinicama. Cvetković je govorio i o načinu prevazilaženja prepreke koju postavlja Krivični zakonik jer propisuje da se kazna zatvora u kućnim uslovima kao modalitet izvršenja kazne može primeniti samo na izrečenu kaznu zatvora do jedne godine. U tom smislu, studenti su diskutovali i iznosili svoje stavove na temu da li je bolje mera kućnog pritvora traje što kraće ili što duže. Na kraju diskusije zauzet je stav iz aspekta kalkulacije: bolje je da mera traje što duže, jer ona u skladu sa ZKP predstavlja lišenje slobode, a u skladu KZ, svaki dan proveden pod merom mora se računati u kaznu zatvora, pa se time prevazilazi prepreka od jedne godine, i lice koje je boravilo u kućnom pritvoru više od godine dana praktično služi kaznu u kući. Interesovanja je bilo i za pitanja da li je moguće tužiti državu kada neko bude oslobođen a boravio je u kućnom zatvoru, ili u slučaju kad tužilac odustane od progona, na šta je odgovor bio pozitivan.

Izvor:
www.pfsubotica.edu.rs


Scroll