Privremeni kolizijski staratelj deteta i nasilje

Privremeni kolizijski staratelj deteta i nasilje

Objavljeno: 12. 04. 2024.

 

Kada postoje suprotni interesi između deteta i njegovog zakonskog zastupnika, to je čest slučaj kada je podneta tužba radi zaštite od nasilja u porodici, dete u smislu člana 132 stav 2 tačka 3 i člana 265 stav 1 Porodičnog zakona zastupa kolizijski staratelj, a njega postavlja organ starateljstva tj. nadležni Centar za socijalni rad, a postupak pred nadležnim CSR pokreće se na inicijativu bilo kog lica. Dete koje navrši 10 godina života može i samo to da zahteva.

Ovo je bitno da građani imaju na umu, kako ne bi dolazilo do zabune u situacijama kada roditelj koji ne vrši samostalno roditeljsko pravo prijavi drugog roditelja koja vrši samostalno roditeljsko pravo da sprovodi nasilje nad detetom, a tužbu podnese u ime deteta pa sud tu tužbu odbaci jer taj roditelj nije ovlašćen da podnese tužbu. Za neuke stranke na prvi pogled deluje logično da ako se osnovano pretpostavlja da nasilje vrši zakonski zastupnik da drugi roditelj ima pravo da zaštiti dete od tog zakonskog zastupnika, ali ipak procesno to nije moguće podnošenjem tužbe direktno sudu, već je to regulisano kroz institut  privremenog kolizijskog staratelja.

 


Scroll