Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

Sa sednice Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine

Objavljeno: 18. 02. 2022.

CVETKOVIĆ PETAR, diplomirani pravnik, rođen 14. 05. 1983. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 20.

Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika CVETKOVIĆ PETAR, advokatski pripravnik kod Grujić Maje, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 05. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

BEBIĆ ALEKSANDAR, diplomirani pravnik, rođen 23. 10. 1981. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 54.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika BEBIĆ ALEKSANDAR, advokatski pripravnik kod Vulić Branislava, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 05. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

DUGONJIĆ TANJA, diplomirani pravnik, rođena 24. 09. 1982. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 5/11.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika DUGONJIĆ TANJA, advokatski pripravnik kod Stepić Nikole, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 05. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

SOMBORAC DRAGICA, diplomirani pravnik, rođena 01. 07. 1982. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 7/1.
Briše se iz Imenika advokatskih pripravnika SOMBORAC DRAGICA, advokatski pripravnik kod Horovic Vavić Aleksandre, advokata u Novom Sadu, sa danom 10. 05. 2009. godine zbog upisa u Imenik advokata ove Komore.

MATIĆ DAVOR, diplomirani pravnik, rođen 12. 07. 1979. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Radnička 16 A.

KOVAČEVIĆ VANJA, diplomirani pravnik, rođen 13. 01. 1981. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 2.

ORLOVIĆ ALEKSANDRA, diplomirani pravnik, rođena 21. 02. 1978. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Vase Stajića 17.

SLADOJEVIĆ JELENA, diplomirani pravnik, rođena 09. 05. 1981. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Boška Buhe 2/V.

ZUBIĆ JUG, diplomirani pravnik, rođen 15. 03. 1976. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Petra Drapšina 48.

UNKOVIĆ MILAN, diplomirani pravnik, rođen 24. 05. 1981. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Novom Sadu, Maksima Gorkog 18.

PAPOVIĆ RADOSLAV, diplomirani pravnik, rođen 19. 06. 1950. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Crvenki, Maršala Tita 110.

KRUNIĆ ANA, diplomirani pravnik, rođen 05. 05. 1982. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Inđiji, Blok 44, lamela B, lokal 5.

MAHOVAC ĐORĐE, diplomirani pravnik, rođen 20. 01. 1974. godine upisuje se 11. 05. 2009. godine u Imenik advokata Advokatske komore Vojvodine, sa sedištem advokatske kancelarije u Sremskoj Mitrovici, Kralja Petra Prvog 29.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu JOVIĆ DRAGAN, rođen 30. 04. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jović Mirjane, advokata u Bačkoj Palanci, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu RADIVOJEVIĆ STANISLAVA, rođena 15. 12. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Popović Branivoja, advokata u Novom Sadu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SLAVKOVIĆ NEMANJA, rođen 03. 10. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Vulić Branislava, advokata u Novom Sadu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BOŽIĆ ALEKSANDRA, rođena 10. 12. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Popivoda Slavka, advokata u Novom Sadu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu KLJAJIĆ GORAN, rođen 20. 07. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Koprivica Zorana, advokata u Novom Sadu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.v UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SUVARA BRANKA, rođena 23. 07. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Travar Riste, advokata u Novom Sadu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠPONJA JELENA, rođena 29. 12. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Gnatenko Andrić Tatjane, advokata u Novom Sadu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu SLAVNIĆ TANJA, rođena 09. 09. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Jeftić Saše, advokata u Novom Sadu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ŠOŠTARIĆ DUŠICA, rođena 23. 10. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BELJIN SVETLANA, rođena 16. 11. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Marović Željka, advokata u Novom Sadu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LAKIĆEVIĆ ŠILI JELENA, rođena 14. 02. 1968. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Lakićević Vuksana, advokata u Novom Sadu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu ROMIĆ IVANA, rođena 22. 06. 1983. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Subakov Miloša, advokata u Bečeju, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MANDIĆ RADE, rođen 25. 10. 1976. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Mandić Nedeljka, advokata u Vrbasu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STOJČIĆ RAGAJ LJUBICA, rođena 01. 02. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Levajac mr Zorana, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu STANIŠIĆ RADINA, rođena 23. 07. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Grujičić Dragoja, advokata u Sremskoj Mitrovici, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MANDARIĆ SANJA, rođena 20. 01. 1979. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Ćurčin Dušana, advokata u Pančevu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILUTINOVIĆ BRANISLAV, rođen 04. 07. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Đurkov Kocoljevac Radmile, advokata u Pančevu, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu LATINOVIĆ JELENA, rođena 09. 11. 1984. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Latinović Voje, advokata u Kikindi, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MILOVIĆ MIRJANA, rođena 20. 04. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Krpić Biserke, advokata u Subotici, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu BRDARIĆ KOSTA, rođen 22. 01. 1981. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Brdarić Angeline, advokata u Kikindi, dana 11. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

UPISUJE se u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu MRKAJIĆ RADOVAN, rođen 20. 04. 1982. godine, na advokatsko pripravničku vežbu kod Sekelj Jovana, advokata u Zrenjaninu, dana 18. 05. 2009. godine, u trajanju od dve godine.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine RUDOVIĆ LJUBICA, advokat u Novom Sadu sa danom 30. 04. 2009. godine, na lični zahtev.
Krnčević Goran, advokat u Novom Sadu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine NINKOV VELIMIR, advokat u Vrbasu sa danom 01. 06. 2009. godine, radi penzionisanja.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Vukićević Miodrag, advokat u Vrbasu, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MAŠIREVIĆ MILAN, advokat u Somboru sa danom 30. 04. 2009. godine, radi penzionisanja.
Imenovani i nakon brisanja zadržava članstvo u Posmrtnom fondu Advokatske komore Vojvodine.
Knezi Antun, advokat u Somboru, postavlja se za preuzimatelja advokatske kancelarije.

BRIŠE SE iz Imenika advokata Advokatske komore Vojvodine MARAVIĆ ILIJA, advokat u Subotici sa danom 09. 05. 2009. godine, zbog penzionisanja.

U rešenju Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine donetom 27. 02. 2009. godine pod brojem 103/09 vrši se ispravka tako, što u dispozitivu izreke umesto datuma “01. 09. 2008. godine” treba da stoji “05. 04. 2007. godine”.
U preostalom delu rešenje Upravnog odbora broj 103/09 od 27. 02. 2009. godine ostaje nepromenjeno.

Ukida se privremena zabrana obavljanja advokatske delatnosti izrečena Šinković Eriki, advokatu u Subotici, sa 09. 05. 2009. godine, koja je određena rešenjem Upravnog odbora broj 135-1/05 od 06. 05. 2005. godine.
Balint Viktorija, advokat u Subotici, razrešava se dužnosti privremenog zamenika Šinković Erike, advokata u Subotici.

UZIMA SE NA ZNANJE da je BEARA DANIJELA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog porodiljskog odsustva počev od 10. 04. 2009. godine.
Radonjanin Mirela, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je DAMJANČEVIĆ MILICA, advokat u Sremskim Karlovcima, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 13. 03. 2009. godine.
Soro Mirjana, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je MIŠULIĆ PETAR, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 27. 03. 2009. godine.
Laković Milorad, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je DIVAC BOŠKO, advokat u Pančevu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 01. 05. 2009. godine.
Vučković Nikola, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ĐURIN DUŠAN, advokat u Pančevu, privremeno sprečen da obavlja advokatsku delatnost zbog bolesti počev od 29. 04. 2009. godine.
Veljović Goran, advokat u Pančevu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE NA ZNANJE da je ŠEVO NADA, advokat u Novom Sadu, privremeno sprečena da obavlja advokatsku delatnost zbog održavanja trudnoće počev od 30. 04. 2009. godine.
Simić Dragan, advokat u Novom Sadu, određuje se za privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je GVOZDENOVIĆ MILICA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 10. 06. 2009. godine.
Subotin Milan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je MANDIĆ ZORICA, advokat u Bečeju, nastavila sa radom nakon što je bila privremeno sprečena, dana 01. 05. 2009. godine.
Nešić Radomir, advokat u Bečeju, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je LAUŠEVIĆ MAJA, advokat u Novom Sadu, nastavila sa radom nakon što su joj mirovala prava i obaveze advokata, dana 04. 05. 2009. godine.
Dobrosavljev Srđan, advokat u Novom Sadu, razrešava se dužnosti privremenog zamenika.

UZIMA SE na znanje da je KARDUM MARIJA, advokatski pripravnik u Somboru, nastavila sa advokatsko pripravničkom vežbom nakon što su joj mirovala prava i obaveze advokatskog pripravnika zbog porodiljskog odsustva, dana 01. 05. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je JAMBOR MIRELA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Krstić Dragane, advokata u Novom Sadu dana 30. 04. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Ignjatić Danijela, advokata u Beočinu dana 01. 05. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je UZELAC MILENA, advokatski pripravnik u Novom Sadu, prekinula advokatsko pripravničku vežbu kod Bogovac Predraga, advokata u Novom Sadu dana 31. 03. 2009. godine, te da istu nastavlja kod Pantić Vladimira, advokata u Novom Sadu dana 01. 04. 2009. godine.

Upisuje se u Imenik ortačkih advokatskih društava Advokatske komore Vojvodine “Ortačko advokatsko društvo Milić Novi Sad”, sa sedištem u Novom Sadu, Vuka Karadžića 31, čiji su osnivači Milić Kosta i Đurđev Svetlana, advokati u Novom Sadu.

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine daje saglasnost na ugovor o osnivanju “Ortačkog advokatskog društva Ristić & partneri Novi Sad”, sa sedištem u Novom Sadu, Vase Stajića 17, s obzirom da je ugovor u skladu sa Zakonom o advokaturi.

Uzima se na znanje da je TADIĆ NIKOLA, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6/18, počev od 01. 04. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je KUVIZIĆ ŽELJKO, advokat u Novom Sadu, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 6/18, počev od 01. 04. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je POPOVIĆ DIVNA, advokat u Novom Sadu, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maksima Gorkog 5, počev od 15. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je DAMJANČEVIĆ MILICA, advokat u Sremskim Karlovcima, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Preradovićeva 28, počev od 01. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURIĆ DRAGAN, advokat u Staroj Pazovi, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Branka Radičevića 12-14, lokal 11, počev od 20. 04. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je ĐURIĆ BILJANA, advokat u Staroj Pazovi, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Branka Radičevića 12-14, lokal 11, počev od 20. 04. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je SABOVA ANIČKA, advokat u Kovačici, preselila svoju advokatsku kancelariju na adresu Maršala Tita 53, počev od 25. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je MILOŠEVIĆ DRAGAN, advokat u Kovačici, preselio svoju advokatsku kancelariju na adresu Maršala Tita 53, počev od 25. 03. 2009. godine.

Uzima se na znanje da je usled ažuriranja podataka u opštini Bačka Topola, promenjen kućni broj na kojem se nalazi sedište advokatske kancelarije PETRIĆ LJILJANE, advokata u Bačkoj Topoli, tako da ono sada glasi: Bačka Topola, Glavna 23.

Izvor:
www.akv.org.rs


Scroll