Vežbe iz krivičnog prava-advokat za drogu i njegova uloga!

Vežbe iz krivičnog prava-advokat za drogu i njegova uloga!

Objavljeno: 16. 04. 2024.

Danas smo započeli sa vežbama iz krivičnog prava-posebni deo,  studentima 2. godine Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Uvek je zadovoljstvo kada se studentima približava materija krivičnog prava. Krivična dela protiv zdravlja ljudi, u okviru koje  grupe krivičnih dela smo se posebno osvrnuli na pojam opojne droge, granicu između  držanja  radi stavljanja u promet i držanja za spostvenu upotrebu opojne droge, na veštačenje opojne droge, na sama obeležja dela, i kaznenu politiku. Studenti su tokom kvalitetne interakcije donosili zaključke, koja bi to činjenična stanja u studiji slučaja trebalo podvesti pod koju pravnu kvalifikaciju. Odično su se snalazili i bili su kreativni. Hvala studentima na pozitivnoj energiji koju prenose na nas predavače!!

 


Scroll