WALLER-ov INDEX-veštačenje droge-OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZA DROGU

WALLER-ov INDEX-veštačenje droge-OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZA DROGU

Objavljeno: 11. 04. 2024.

WALLEROV INDEX-veštačenje droge

Veštačenje opojne droge Cannabis sativa L., zadatak je koji se postavlja veštaku koji treba da izradi  fizičko-hemijski nalaz i da  svoje mišljenje u cilju utvrđivanja prisustva sadržaja THC u većem ili manjem od  0.3%,  u biljnoj masi koja je oduzeta od građana, a za koju se sumnja da je opojna droga(namenjena za prodaju, ili ličnu upotrebu, ili samo koja je držana u većoj količini).

Međutim, veštaci ne daju odgovor na pitanje da li se radi o droga tipu ili o industrijskoj konoplji. Problem nastne jer se u naredbama obično ne zahteva kvantifikacija sadržaja THC, CBD, CBN u suspektnom biljnom materijalu odnosno i izračunavanje Waller-ovog indeksa koji bi doprineo tačnoj klasifikacijiu suspektnog materijala tj. klasifikaciji kao “ droga tip“, vlaknasti tip ili intermedijerni tip. Zašto je ovo bitno, pa pre svega zbog činjenice da rod Cannabis predstavlja monospecijski rod, tj. sadrži samo jednu vrstu, C.sativa, sa nekoliko pod vrsta( npr. subsp. sativa, subsp.indica, subsp.kafristanca,subsc.ruderalis,…) koje se često vrlo teško međusobno razlikuju samo na osnovu morfoloških i mikromorfoloških karaktera. Takođe, industrijska konoplja je u botaničkom smislu C.sativa, isto kao i marihuana ) C.sativa). Prisustvo glandularnih i neglandularnih trihoma je karakteristika C. sativa vrste i identifikacija suspektnog uzorka kao C sativa, ne svrstava po automatizmu uzorak u drogu u forenzičkom smislu tj. u materijal sa psihoaktivnim svojstvima, samim tim nema ni krivičnog dela. To znači OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA ZA DROGU

 


Scroll